Новак Жанна Миколаївна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст», педагогічне звання – вихователь-методист, педагогічний стаж 32 роки.

Ганжа Світлана Степанівна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст » ,педагогічний стаж 23 роки.

 

помічник вихователяДегтярьова Олена Володимирівна стаж роботи в закладі 9 років.

Група №10 “Барвінок”