ЗРАЗОК

Заяви від батьків дитини (або особи, що їх замінює), або педагога, який

став об’єктом булінгу (цькування) з боку іншої особи

 

Голові Комісії з розгляду

питань булінгу (цькування)

Директору ЗДО №45

Ірина Трало

______________________

(ПІБ)

Домашня адреса_________

_______________________

_______________________

м.т.____________________

 

Заява

 

Я, ____________________, повідомляю про випадок, що стався з моєю

дитиною, вихованцем (вихованкою) групи №___ або зі мною (назва посади).

Детальний опис ситуації (зокрема: що відбулося, як часто вона

трапляється та настільки довго триває): ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Прошу провести розслідування ситуації, що склалася.

 

Дата                                                                                     Підпис