Моніторинг рівня розвитку дітей дошкільного віку вересень 2021р.

Моніторинг

Освітній процес з дітьми в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України та комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенцій кожної дитини в вересні 2021 року  було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетентності вихованців закладу дошкільної освіти.

З метою проведення цілеспрямованого  і повного педагогічного обстеження рівня компетентності, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками  всіх семи освітніх напрямів згідно з БКДО (“Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина в природньому довкіллі”, “Дитина у світі мистецтва”, “Гра дитини”, “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”, “Мовлення дитини”).

Узагальнені результати представлені в таблиці.

Вікові

групи

% Особис-тість дитини Дитина в соціумі Дитина в при-родному довкіллі Дитина у світі мистецтва Гра   дитини Дитина в сенсорно- пізн. просторі Мовлення дитини
Молодший дошкільний вік

 

Групи

№7,9,10

В

5

7

2

2

2

2

Д

20

21

17

12

16

14

12

С

43

43

41

41

60

44

54

П

32

29

40

47

22

40

32

  середній дошкільний вік

 

Групи

№5,11,12

В

15

12

9

10

15

10

10

Д

49

46

44

44

48

44

46

С

32

38

41

39

30

38

37

П

4

4

6

7

7

8

7

  старший дошкільний вік

 

Групи

№4,6,8

В 28 17 18 20 37 21 29

Д

46

45

34

46

46

35

38

С

24

31

43

33

16

42

29

П

2

7

5

1

1

2

4

 

Моніторинг

рівня музичного розвитку дітей дошкільного віку

вересень 2021р.