Територія обслуговування

         Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»:

Розділ II. Навчальні заклади системи дошкільної освіти, їх повноваження статті 11.

Заклад дошкільної освіти та його повноваження п.2. Заклад дошкільної освіти:

– задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти.