Педагогічний досвід “Проліска

…Досвід уявляється мені садом квітучих троянд.Ось нам треба пересадити цей квітучий кущ із саду на своє поле. Що для цього треба зробити? Насамперед, вивчити грунт свого поля, додати те чого в ньому не вистачає. Підготувати цей ґрунт, потім вже пересаджувати.  Але як? Разом з ґрунтом, не оголюючи коренів. А що, на жаль,іноді буває?.. Абияк викопують кущ, обрубуючи живі корені, утикаючи саджанці і навіть гілки без коренів на своєму полі. Засихають квіти, засихає листя.

В.О. Сухомлинський

 

Передовий педагогічний досвід – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи новизни, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення. Проте методологічно цінною є думка К.Ушинського, що переноситься не сам досвід, а його ідея…

Кожний педагогічний колектив має власний стиль роботи і накопичує свій педагогічний досвід роботи.

На цій сторінці до вашої уваги  картотека педагогічного досвіду,  методичних та педагогічних доробок педагогів «Проліска» .

 

Тема досвіду: «Вплив народної творчості на формування музично-естетичних здібностей дошкільників»

Автор досвіду: Ящук Феофанія Григорівна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – вихователь-методист, відмінник освіти України, педагогічний стаж 21 роки.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Прищеплення любові і поваги до українського народного мистецтва. Поглиблення знань дітей про народні звичаї, свята та обряди. Використання українського фольклору для виявлення і розвитку задатків, нахилів, здібностей дітей засобами музичної діяльності.

Занесено до  міського банку даних передового педагогічного досвіду

 

Тема досвіду: «Формування основ громадянської свідомості у дітей дошкільного віку шляхом інтеграції родинного, національного, морального, трудового та екологічного виховання»

Автор досвіду: Нікітчук Ніна Василівна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – вихователь-методист, педагогічний стаж 31 рік.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Досвід роботи вихователя спрямований на інтеграцію  процесу формування громадянських рис особистості маленьких громадян України через діяльність, що сприяє вихованню у дітей любові до Батьківщини і українського народу, національної свідомості, гуманістичної моралі. Досвід висвітлює різноманітні форми роботи, педагогічно доцільні методи та прийоми реалізації даного питання у процесі навчально-виховної діяльності.

Занесено до  міського банку даних передового педагогічного досвіду

 

Тема досвіду: «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом інтеграції різних видів діяльності»

Автор досвіду: Максимчук Інна Станіславівна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – вихователь-методист, педагогічний стаж 26 років.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Сутність досвіду ґрунтується на ефективному поєднанні відповідних методів і прийомів, які стимулюють мовленнєвий розвиток особистості через інтеграцію різних видів діяльності із застосуванням інноваційних методик. Досвід містить методичні матеріали для педагогів, батьків, конспекти інтегрованих занять з пріоритетом мовленнєвого розвитку, перспективний план гурткової роботи, добірки різних видів ігор, карток-схем для індивідуальної роботи з дітьми.

Занесено до  міського банку даних передового педагогічного досвіду

 

Тема досвіду: «Збереження і зміцнення здоров’я дошкільнят засобами хатха-йоги»

Автор досвіду: Гнатюк Ніна Володимирівна, інструктор з фізичної культури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання вихователь-методист, стаж роботи 23 роки.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Зміст досвіду базується на ефективному використанні системи вправ східної методики хатха-йоги, яка загартовує організм, підвищує стійкість до захворювань та гнучкість тіла, поліпшує поставу, сприяє розвитку інтелекту дитини, допомагає прояву рухово-творчих здібностей дошкільнят. На фізкультурних заняттях, під час оздоровчої гімнастики, гурткової роботи з малюками Гнатюк Н.В. застосовує різноманітні прийоми, які допомагають зміцнити здоров’я вихованців, розкрити потенціал, розвинути інтерес до здорового способу життя з раннього  дитинства.

Занесено до  міського банку даних передового педагогічного досвіду

Тема досвіду: «Формування креативних здібностей дошкільників засобами музичного виховання»

Автор досвіду: Заходякіна Оксана Володимирівна,  музичний керівник, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – вихователь-методист, педагогічний стаж 29 років.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Сутність досвіду ґрунтується на ефективному поєднанні сучасних здоров’язбережувальних технологій, нетрадиційних методів і прийомів, які сприяють креативному  розвитку особистості дошкільника, стимулюють розвиток його уяви, розкриття  творчого потенціалу, шляхом створення  особливого ефективного музично-творчого середовища. Досвід пропонує розробки сценаріїв свят, розваг, дидактичних ігор та вправ, які ілюструють практичні підходи музичного керівника Заходякіної О.В. до реалізації теми досвіду.

Занесено до  міського банку даних передового педагогічного досвіду

 

Тема досвіду: «Формування базових якостей особистості дошкільників у дітей старшого дошкільного віку    засобами художньої літератури»

Автор досвіду: Новак Жанна Миколаївна,  вихователь, тарифікована за 11 тарифним розрядом, педагогічне   звання – вихователь-методист, педагогічний стаж 30 років.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Художня література-важливий засіб виховного впливу на особистість дитини-дошкільника, розвитку її основних базових якостей. Суть досвіду відображено у ефективному поєднанні  різноманітних форм роботи, методів та прийомів, які зумовлюють  формування значимих базових якостей особистості дошкільника. Застосування інтегрованого підходу у процесі навчально-розвивальної  діяльності у поєднанні з ігровими методами створюють належні умови становлення основних якостей у старших дошкільнят, правильної поведінки дітей, правдиве ставлення до дійсності та світогляду.

Занесено до  міського банку даних передового педагогічного досвіду

 

Тема досвіду: «Розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку засобами вокально-ігрової діяльності»

Автор досвіду: Аврусевич Світлана Ярославівна,  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – вихователь-методист, педагогічний стаж 21 рік.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Вокально-ігрова діяльність дітей на музичних заняттях є оптимальним засобом цілісного розвитку дитячої особистості, спрямованої на творчу самореалізацію і самовираження. Суть досвіду полягає у тому, що ефективність розвитку музичних здібностей дошкільників значно підвищується за умови забезпечення особистісно зорієнтованої педагогічної взаємодії музичного керівника і вихованців у процесі поетапного включення дітей у вокально-ігрову діяльність, яка передбачає цілісне, системне, поступове, відповідне оволодіння дітьми головними складовими співацьких навичок у ігровій формі.

Занесено до  міського банку даних передового педагогічного досвіду

 

Тема досвіду: «Формування екологічного світорозуміння старших дошкільників у процесі пошуково-дослідницької діяльності»

Автор досвіду: Ходорчук Наталія Миколаївна,  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – вихователь-методист, педагогічний стаж 22 роки.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: XXI століття несе дуже багато нового в техніці, науці, але людині необхідно бути тісніше пов’язаною з природою, адже ми її частинки і про це треба нам не забувати, прищеплюючи любов до природи дітям. Бо, досліджуючи різні сфери життя природи, діти набувають певні знання, розвивають психічні складові: пам’ять, увагу, спостережливість, логічне мислення тобто розвиваються всебічно. Організація елементарної пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят створює широкі можливості для виховання в малюків інтересу до природи та розуміння її значення. Така діяльність допомагає дитині зозуміти основи екології.

Занесено до  міського банку даних передового педагогічного досвіду