Наш рідний садочок – дитинства  країна

Багато у ньому зросло поколінь,

І ніби як пролісок кожна дитина;

Усе розцвіте серед знань і умінь.

        “Пролісок” – затишний дитячий садок, розташований в центральній частині міста Рівне по вулиці Литов­ській 10. Таку назву заклад дошкільної освіти обрав недарма. Кожного ранку поспішають сюди дітлахи маленькі, ніжні, невпевне­ні, тендітні, як перші весняні квіти. Вони тягнуться до тепла, ласки, людської доброти, розуміння і турботи як проліски до сонця.

         В “Проліску” завжди панує ро­динний спокій, малюків люблять і турбуються про них, з любов’ю до дитини, з розумінням її потреб і особливостей, обладнаний кожен куточок дошкільного закладу. За­тишні, як у рідній домівці, 11 групо­вих кімнат, великі добре оснащені зали для спортивних, музичних та хореографічних занять, зручні ка­бінети англійської мови, логопедії, психології з відповідними посібни­ками, спеціальним інвентарем, технічними засобами навчання.

      Щоранку зустрічають малюків досвідчені педагоги, яким вистачає рук і вуст, усмішок і ласкавих слів на всіх: чорнявих і білявих, прудких, розумних і кмітливих. Не просто вихователі, а мудрі “садівниці”, за влучним висловом С. Русової. які твердо переконані, що “дитина-квітка трепетна і ніжна і доглядати її треба, як садівникові сад”.

З   1998 року “Пролісок” отримав статус гуманітарного. Заклад дошкільної освіти гуманітарного напрямку забезпечує трансляцію культури і мови народу, до якого належить дитина, сприяє засвоєнню духовних надбань українського народу, розвиває словесну та художню творчість дітей, створює умови для самовираження особистості в різних видах діяльності, розвитку творчого потенціалу дітей.

   Керуючись особистісно-орієнтованою моделлю навчання і вихован­ня дітей, вимогами часу, педагоги дошкільного закладу організовують освітній процес за такими профілюючими творчими блоками: мовлен­нєвий блок – українська і англійська мови, раннє навчання читання, розвиток комунікативної і мовленнєво-творчої діяльності; – художньо-естетичний блок – зображу­вальна діяльність, музика, хореографія, театрально-ігро­ва діяльність, розвиток художньо-творчих здібностей дітей; фізкультурно-оздоровчий блок – фізичне виховання та оздоровлення за авторською програмою та сучасними інноваційними технологіями, психокорекція, психогімнастика, виправлення логопедичних вад.

     Для підвищення якості педагогічного процесу в практику роботи активно впроваджуються авторська програма М.Єфіменка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят», досвід роботи Л.Шульги “Розвиток творчих здіб­ностей дітей на заняттях з малювання” та методика Н.Гавриш з художньо-мовленнєвої діяльності, літературно-художня спадщина В.Сухомлинського (освітня лінія “Дитина у природньому довкіллі”), логіко-математичні технології – універсальний дидактичний матеріал палички Х.Кюізенераблоки Д’єнєша, елементи розвивального навчання Д.Ельконіна, В.Дави­дова на заняттях з грамоти, елементи ТРВЗ педагогіки та психолого-педагогічного проектування.

   Статус гуманітарного закладу дошкільної освіти дає змогу підготувати дітей до вступу в спеціалізовані класи шкіл, колегіумів, гімназій.

     Визнанням творчої праці педагогічного колективу є те,  що він став переможцем рейтингу “Гордість міста” в номінації кращий загальноосвітній заклад.