Організація наставництва в ЗДО №45

 Організація наставництва

в   закладі дошкільної освіти «Пролісок»

Однією з важливих умов ефективності діяльності ЗДО є питання забезпечення кваліфікованими спеціалістами, які володіють знаннями з дошкільної педагогіки і психології та використовують новітні розвивальні технології.

 

 

Найбільшим ускладненням в роботі починаючих педагогів є те, що з першого дня роботи вони мають ті ж самі обов’язки згідно Посадової Інструкції і несуть таку ж відповідальність, як і досвідчені вихователі, а батьки і колеги очікують від них професійних дій. Та багато початківців бояться власної некомпетентності у взаємодії з вихованцями, їх батьками, критики адміністрації та педагогів-майстрів, постійно хвилюються, що чогось не встигнуть або забудуть. Такий вихователь не здатен не тільки на творчість, а тим паче на інновації. І тому педагоги нашого дошкільного закладу вирішили цілеспрямовано допомагати молодим педагогам в адаптації у колективі. Для цього були створені необхідні організаційні, науково-методичні і мотиваційні умови, творчою групою розроблений алгоритм організації входження молодих педагогів в професію.

Для забезпечення зростання професійності в закладі дошкільної освіти постійно впроваджується така форма індивідуальної та групової роботи з педагогами-початківцями як наставництво.

Наставництво – це підтримка, супровід і настанова молодої особистості на шляху розвитку власного потенціалу, вибору та професійного зростання.

Основу наставництва складає педагогіка співробітництва педагога-професіонала і молодого спеціаліста з метою введення в професію, коли в процесі педагогічної діяльності наставник передає свої знання і досвід, ознайомлює з вимогами, традиціями, розпорядком дня в навчальному закладі, допомагає швидко і спокійно в нове життя. Наставництво – це двосторонній складний і багатогранний процес, в якому відбувається особистісне і професійне зростання як педагога-наставника, так і педагога-початківця.

Вибір і призначення наставника відбувається з урахуванням побажань обох сторін, психологічних особливостей кожного, віку людей, симпатій тощо.

Але не кожна людина психологічно готова до наставництва. Інколи трапляється, що педагог має авторитет серед колег і батьків вихованців, щиро захоплений своєю справою, але стати – вчителем, провідником, тренером, слухачем, довіреною особою, другом, партнером, натхненником – йому дуже важко, а інколи навіть не по силах. Як і не кожний молодий спеціаліст виявляється хорошим учнем, достойним вихователем.

Щоб володіти майстерністю наставництва, педагогам потрібно:

 • Мати фахові знання для ефективного виконання педагогічної діяльності;
 • Володіти комунікативними навичками спілкування – чітка, доступна манера висловлювань, активне слухання, опитування, пояснення;
 • Вдосконалювати і самовдосконалюватися – стимулювання фахового і особистісного зростання обох педагогів.

Очікувані результати (як для початківця, так і для наставника)

 • професійна компетентність;
 • вміння працювати з віддачею;
 • конкурентноспроможність;
 • готовність до змін;
 • відкритість до інноваційних технологій;
 • налагодження довірливих стосунків з дітьми та колегами;
 • конструктивне розв’язання конфліктів;
 • забезпечення високої якості освіти;
 • отримання задоволення від дитячої та власної творчості;
 • самовдосконалення.

Навчання педагогів початківців через наставництво в нашому закладі дошкільної освіти розпочинається зі складання плану співпраці педагога-початківця і досвідченого вихователя та організації своєї діяльності згідно плану. Тривалість цього періоду – до 2 місяців. Активно використовуються різноманітні форми взаємодії один з одним, наприклад, спільне планування майбутнього робочого дня й підбиття підсумків попереднього. Допомога наставника у складанні детального конспекту дає можливість вибрати оптимальні методи і прийоми, які будуть найбільш доцільні в конкретному занятті, спрогнозувати різні варіанти нестандартних ситуацій. Присутність початківця у свого наставника на будь-якому режимному моменті і можливість звернутися з питаннями, що виникають, націлює його на впровадження отриманих знань і вмінь в практику роботи з дітьми та батьками. Головне – активна позиція молодого педагога. В процесі роботи педагог-початківець ознайомлюється з планом методичної роботи ЗДО, відвідує  міські методичні заходи для вихователів ЗДО, ознайомлюється з педагогічною та методичною літературою, приймає участь у її обговоренні, працює над підготовкою реферату з заданої теми.

Організація і проведення в закладі дошкільної освіти семінарів-практикумів, ділових ігор, навчальних тренінгів, засідань зумовлюють колективну діяльність наставників і педагогів-початківців, направлену на навчання, виховання і розвиток педагогів з використанням моделей, таблиць, імітацій, ролей. Завдяки таким заходам молоді спеціалісти не тільки підвищують свій професійний рівень і розвивають свої здібності, а також навчаються будувати конструктивні відносини з наставниками, а через них з усім колективом.